תפוז אנשים - קומונות - גירסה טקסטואלית
תפוז אנשים
Google
 

הכנה לבחינת הבגרות בלשוןשלום לכולם.
מאחר שלא היה לי כוח לפתוח פורום מיוחד לתקופה כֹה קצרה, החלטתי לפתוח קומונה משל עצמי.
בקומונה הזו אענה לכם על שאלות בלשון לקראת בחינת הבגרות הקְרֵבָה!
בהצלחה לכולם!!!

עכשיו ב-FLIX

הרסו לנו את החיים
ביל ווסבסטיאן
הרשתות החברתיות והאייפונים מרחיקים אותנו מחברינו
זמן: 03:32   צפיות: 233  

הפורום אינו פעיל יותר... - ליאור ברדי


13:45 | ‏2007/‏06/‏26

ניתן להפנות שאלות, בקשות וכיוצא באלה בפורום אחר שכתובתו היא: http://hydepark.hevre.co.il/forum.asp?forum_id=18979


מיקוד לשאלון משולב 011104 מותאם - ליאור ברדי


20:11 | ‏2007/‏04/‏06

ידיעת הלשון והבעה שאלון משולב מותאם ח ו מ ר    ל י מ ו  ד ב ה ת א ם    ל מ י ק ו ד    ק י ץ   ת ש ס " ז   –   2007 פרק ראשון: דיוקי הגייה בפרק זה תִּכָּלֵלְנָה חמש שאלות (10 נק'). הנושאים אשר יופיעו הם: -    שם המספר: מספר מונה, מספר סודר. -    נטיית מילות יחס פרק שני: הפועל פרק זה יכלול עשר שאלות (20 נק'). יש לזכור כי הגזרות אשר אינן תופענה בפרק זה עלולות להופיע במקרה בו הן נוטות על-דרך השלמים. -    גזרת השלמים (כל אותיות השורש מופיעות בנטייה) -    גזרת המרובעים  (כולל שורשים תניניים) -    גזרת נחי פה"פ א' (נפ"א) -    גזרת נחי פה"פ י' או ו'  (נפי"ו) -    גזרת נחי לה"פ י' או ה' (נלי"ה) -    גזרת נחי לה"פ א' (נל"א) -    גזרת הגרוניים (הא"ח ר"ע) -    גזרת נחי עה"פ י' או ו'  (נעו"י) פרק שלישי: תצורת השם פרק זה יכלול עשר שאלות (20 נק'). בפרק זה לא תכללנה שאלות מהגזרות אשר לא תופענה במערכת הפועל (חפ"נ, חפי"צ, ע"ע) אך הן עלולות להופיע רק אם השורשים של הגזרות הללו נוטים על-דרך השלמים. -    משקלי השם. -    סופיות בעלות משמעות. -    הלחם בסיסים. -    נוטריקון -    מלים לועזיות. פרק רביעי: תחביר ושחבור בפרק זה שש שאלות. יש לענות על ארבע (20 נק'). כל השאלות לניתוח תחבירי יכללו גם מטלות שחבור. תיכלל גם שאלה, אשר דורשת ציון תפקידים תחביריים של מילה זהה ו/או פסוקית זהה במשפטים שונים. -    משפט פשוט (ללא סביל , ללא קפ"ה) -    משפט כולל. -    משפט מחובר. -    משפט מורכב (כולל פסוקית מצומצמת). -    משפט חסר. -    משפט סתמי. -    דו משמעות תחבירית -    פירוק משפטים. פרק חמישי: הבנה על פי ההנחיות בגוף השאלון. הפרק יכלול טקסט בהיקף של עד 750 מילים, וכן היצג גרפי (כגון גרף או טבלה). יִכָּללו: שאלות סגורות, פתוחות ומעורבות על הטקסט ועל ההיצג הגרפי (כגון המללת             טבלה). השאלות תהינה מהיבטים שונים: תוכן, מבנה ולשון.                     ייבדקו ממדי ההבנה האלה: איתור מידע ואחזורו, פרשנות והיסק, הערכה                     וביקורת.            יִכָּללו: כל הנושאים יכללו בבחינה (כולל אמצעים רטוריים) . פרק חמישי: הבעה בחירת שאלה אחת מתוך 3 שאלות תִּכָּלֵל כתיבת סיכום  או כתיבת חיבור קצר   (בזיקה לקטע או  ללא זיקה לקטע). ------ סה"כ הבעה והבנה 30 נק'


שלום וברוכים הבאים - ליאור ברדי


14:37 | ‏2007/‏03/‏06

ברוכים הבאים לקומונת לשון לפני הבגרות!!! אתם מוזמנים לשאול שאלות שונות בתחום הלשון. אשמח להשיב על השאלות. בהצלחה


Copyright©1996-2014, תפוז אנשים בע"מ